INVENTĀRA NOMAS CENAS

Divvietīgas tūrisma smailītes Vista (mīkstie komforta sēdekļi un regulējami kāju balsti)

Aprīkojums: Airi, peldvestes, sauso mantu maiss

15.00 EUR

SOT kajaki RTM Optimo (mīkstie komforta sēdekļi un ceļu balsti) Divvietīgs+1bērns

Aprīkojums: Airi, peldvestes, sauso mantu maiss

15.00 EUR

Trīsvietīga divkorpusu laiva Lotta 360

Aprīkojums: Airi, peldvestes, varat izmantot savu dzinēju līdz 15zs

20.00 EUR

Please reload

* Par laivu un dalībnieku transportēšanas izmaksām vienojamies individuāli atkarībā no izvēlētā maršruta.

** Iznomājot laivas uz divām un vairāk dienām, inventāram 20% atlaide!

Двухместные туристические Vista (Мягкие комфортные сиденья и регулируемые опоры для ног)

Вёсла, спасательные жилеты, водонепроницаемaя сумкa для вещей

15.00 EUR

SOT байдаркa RTM Optimo (Мягкие комфортные сиденья и опоры для ног) Двухместная +1 ребёнок

Вёсла, спасательные жилеты, водонепроницаемaя сумкa для вещей

15.00 EUR

Трёхместная двухкорпусная лодка Lotta 360

Вёсла, спасательные жилеты, возможность пользоваться своим мотором до 15 квт)

20.00 EUR

Please reload

* Оплата лодок и транспортировка участников - индивидуальная договорная цена в зависимости от выбранного маршрута.

** Арендуя лодку на два дня и больше, даётся скидка – 20 %.

Double tourism kayaks Vista (soft comfort seats and adjustable legs)

Oars, safety vests, bag for dry clothes

15.00 EUR

SOT kayaks RTM Optimo (soft comfort seats and supports for knees) Double+1 child

oars, safety vests, bag for dry clothes

15.00 EUR

Three seater two- hull boat Lotta 360

Oars, safety vests, you can use your own engine till 15 h.p.

20.00 EUR

Please reload

* We agree on the costs of transporting boats and participants individually, depending on the chosen route.

** If you rent boats for 2 and more days, you get -20% discount.